Generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Maine Coon Klubben, afholdes jvf. vedtægterne, altid i marts måned.

Seneste indkaldelse til generalforsamling, kan ses herunder. Referat af ordinær- og ekstra ordinær generalforsamling, kan findes under medlemssiden.