Standarden

På denne side, beskrives Maine Coon racen, som den jvf. FIFé’s standard, skal se ud. Link til officiel FIFé Generel Part og Breed Standard for MCO, findes længere nede.

På vores medlemsside, finder du flere videoer, hvor Lene Glem fortæller om standarden, for Maine Coon racen.

Lene gennemgår de punkter, man vurderer katten efter, på udstilling. Lene er international FIFé dommer, og opdrætter af Maine Coon.

Du kan enten logge ind her, eller melde dig ind i klubben, ved at trykke her.

For original English version, see further down.

Generel beskrivelse:

Maine Coon er en stor og muskuløs arbejdskat. Den skal være i god balance, kondition og proportion. God muskulatur og tæthed giver katten et udseende af kraft og robusthed.

Der skal tages hensyn til racens meget langsomme udvikling. Hunner er forholdsmæssigt mindre end hanner. Tilladelse skal gives til den betydelige størrelsesforskel.

Udvoksede hanner kan have større og bredere hoveder end hunner.

Hoved:

 • Medium stort.
 • Kindben høje og fremstående.
 • Ansigt og næse af medium længde, med et firkantet omrids af snudepartiet.
 • Skarpt stop kan føles mellem snudeparti og kindben.
 • Let kurvet pande. Profil med en let konkav skrånen.
 • Fast hage, i linje med næse og overlæbe.

Øre:

 • Store, brede ved basis. Laveste basis sat lidt længere bagud end øverste basis.
 • Moderat tilspidsede.
 • Sat højt på hovedet, med en lille udadvendt hældning.
 • Skal være placeret med et øres bredde imellem. Bredden øges let på ældre katte.
 • Los-duske ønskeligt.
 • Hårduske i ørene strækker sig horisontalt bag de ydre ørekanter.

Øjne:

 • Store og bredt sat.
 • Lettere ovale, men ikke mandelformet.
 • Helt åbnede virker de runde.
 • Lettere skråtstillet mod ørets ydre basis.
 • Enhver farve er tilladt. Klar øjenfarve er ønskelig.
 • Der er ingen sammenhæng mellem øjen- og pelsfarve.

Krop:

 • Fast muskulatur, kraftfuld, bredbrystet, stor i størrelse.
 • Solid knoglebygning.
 • Hanner har en fast nakke.
 • Kroppen skal være lang, med alle dele af kroppen i proportion, så den danner en rektangel.
 • Solide ben, medium lange, så de danner en rektangel.
 • Poter store, runde og velbehårede mellem tæerne.

Hale:

 • Mindst lige så lang som kroppen, fra skulderblad til halerod.
 • Bred ved roden og tilspidser med kraftig og flanende pels.

Pels:

 • Krave forventes.
 • Silkeagtig textur.
 • Pelsen har udpræget fylde, falder glat.
 • Underpelsen er blød og fin, dækkes af den grove, glatte yderpels.
 • Pelslængden og underpelsens tæthed varierer med årstiden.
 • Halehårene er lange og forbliver altid flanende.

Farve:

 • Alle farver er tilladt, undtagen pointede varianter, farven chokolade, cinnamon, lilla, fawn og burmeserfaktorer.
 • Enhver mængde af hvidt er tilladt.

Fejl:

 • Fremstående knurhårspuder.
 • Svag hage. Knæk på næsen.
 • Mangel på underpels. Rundt eller spidst snudeparti.
 • Bredt satte ører, som falder ud til siden.
 • Lange styltede ben.
 • Skråtstillede, mandelformede øjne.
 • Mangel på lang mavepels.
 • Kort hale.
 • Rundt hoved.
 • Fin, let knoglebygning.
 • Proportioner med uligevægt.
 • Generelt lille kat.
 • Lige eller konveks profil.
 • Kort lavstammet krop.
 • Pels med ens længde.

Pointskala under udstilling:

point dansk

Link til officiel FIFé Generel Part her. (engelsk/tysk/fransk) Her beskrives generelle principper, generelle fejl, godkendte farver m.m.

Link til officiel FIFé Breed Standard for Maine Coon her. (engelsk/tysk/fransk) Den er udformet i 1982, og senest justeret i 2022.


Generel description:

The breed of the Maine Coon is large framed with a square outline of the head, large ears, broad chest, solid bone structure, a long, hard muscled, rectangular body and a long flowing tail. Good muscle tone and density give the cat appearance of power and robustness.

Type must always take preference over colour.

Very slow maturing of the breed should be taken into account.

Mature males may have larger and broader chest than females.

Females are proportionally smaller than males. Allowance must be made for this significant difference in size.

Head:

 • Medium in size
 • Square outline
 • Profile with a gentle concave curve
 • Forehead is gently curved
 • Cheekbones high and prominent
 • Face and nose of medium length with a square outline of the muzzle
 • Distinct transition can be felt between muzzle and cheekbones
 •  Chin is Firm, in vertical alignment with nose and upper lip

Ears:

 • the shape is large, wide set at the base. Moderately pointed.
 • Placement is set high on head with a very slight outward tilt.
 • Ears should be placed one ear´s width apart.
 • The width extends slightly in older cats.
 • Lower base set just slightly further back than upper base.

Eyes:

 • Shape of eyes is large and widely set.
 • Slightly oval, but not almond shaped, appear round when wide open.
 • Set slightly slanted towards the outer base of the ear.
 • Any eye colour is permitted.
 • There is no relationship between eye and coat colour
 • Clear eye colour is desirable

Body:

 • The body should be long, substantial bone structure
 • Hard muscled, powerful, broad-chested
 • Large framed, all parts of the body in proportion to create a rectangular appearance
 • Males have a very strong muscled neck
 • Legs are substantial, medium length to form a rectangle with the body
 • Paws are large, round and well tufted between the toes

Tail:

 • At least as long as the body from shoulder blades to base of tail
 • Wide at the base tapering to the tip; with full, flowing hair
 • The hair on the tail is long and always remains flowing.

Coat:

 • All weather coat
 • Dense
 • Short on head, shoulders and legs, becoming gradually longer down the back and sides
 • With long full shaggy baggy trousers on the hind legs and belly fur
 • A frill is expected.
 • Lenght of coat and density of undercoat vary with seasons

Color:

 • All colour varieties are permitted
 • Including all colour varieties with white; except pointed patterns and chocolate, lilac, cinnamon and fawn
 • Any amount of white is allowed, i.e. a white blaze, white locket, white chest, white on the belly, white on the paws etc.

Faults:

 • Unbalanced proportions
  • Overall small cat
 • Round head
  • Straight or convex profile
  • Nose break
 • Pronounced Whisker pads
  • Round or pointed muzzle
  • Undershot chin
  • Wide set, flared ears
  • Slanted, almond shapes eyes
 • Fine, light bone structure
  • Short cobby body
  • Long stilty legs
  • Short tail
 • Lack of belly shag
 • Coat of overall even length
  • Lack of any undercoat

Point used at shows

point engelsk