Topkatte regler

Opdateret pr. 01.01.2024 som følge af beslutning på FIFé generalforsamling 2023

Regler for deltagelse

Top 10 – Fertile

Er for fertile hankatte eller hunkatte over 12 måneder; dvs. at de indsendte resultater skal være efter katten er fyldt 12 måneder. 

Der kan max. indsendes 5 certifikater fra internationale udstillinger, hvoraf min. 2 af dem skal være fra Danmark.

Top 10 – Kastrater

Er for neutraliserede hankatte eller hunkatte over 12 måneder; dvs. at de indsendte resultater skal være efter katten er fyldt 12 måneder.

Der kan max. indsendes 5 certifikater fra internationale udstillinger, hvoraf min. 2 af dem skal være fra Danmark.

Top 10 – Killing & Ungdyr

Er for hankatte eller hunkatte under 12 måneder, dvs. de indsendte resultater skal være inden katten er fyldt 12 måneder, men kan være opnået i både klasse 12 (killing) og/eller klasse 11 (ungdyr).

Der kan max. indsendes 5 certifikater fra internationale udstillinger, hvoraf min. 2 skal være fra Danmark.

(Opdateret pr. 01.04.2024 som følge af beslutning på bestyrelsesmøde)

Derudover:

 • Resultaterne skal være fra indeværende kalenderår, dvs. fra 1. januar til 31. december.
 • Deltagelse forudsætter, at kontingent for indeværende år skal være betalt, samt 3 måneders umiddelbart forudgående medlemskab af Maine Coon Klubben, regnet fra tilmeldelsesfristens udløb. 
 • For at kunne opnå en plads på Topkatte-listen, skal katten have et gennemsnit på minimum 93 point. Kun højeste placering medregnes for hver udstilling. Kun resultater fra internationale klasser gælder. Nationale klasser som veteran/pensionist kan ikke indgå som resultat.
 • Tilmeldingen skal være klubben i hænde, senest 3. søndag i januar, det nye år, som næste gang er 19.01.2025

Pointskala

 • Best of Best nr. 1 – 137
 • Best of Best nr. 2 – 135
 • Best of Best nr. 3 – 133
 • Best of Best nr. 4 – 131
 • Best of Best nr. 5 – 130
 • Best in Show voksen/ungdyr/killing/kastrat – 130
 • Best in show modsat køn (BOX) voksen/kastrat – 130
 • Nominering – 110
 • BIV – 100
 • Ærespræmie (HP) i Supreme klasserne – 97
 • CACS/CAPS – 97
 • CAGCIB/CAGPIB – 95
 • CACIB/CAPIB – 94
 • CAC/CAP/EX1 killing/ungdyr – 93
 • EX 2, 3, 4 – 88
 • Øvrige – 0

Tilmelding

Tilmelding til Topkatte skal ske pr. mail. Der skal kun sendes én mail, pr. kat. Husk, at ingen tilmelding anses for accepteret, før du modtager mail om, at din tilmelding er accepteret. Bliver din tilmelding afvist, får du besked.

For at kunne deltage, skal du sende følgende:

 • kattens fulde navn
 • ejers navn
 • ejers adresse, telefonnummer, e-mail 
 • indscannede kopi af de krævede certifikater
 • billede af katten (helst stående billede)

Alt dette SKAL medsendes, ellers bliver tilmeldingen afvist.

Tilmelding sendes til: Tina@mainecoonklubben.dk .

Præmiering – sted

Præmier bliver kun overrakt, ved personligt fremmøde.

Topkatte bliver præmieret, på Maine Coon Klubbens ordinære generalforsamling, eller på udstilling valgt af bestyrelsen. Udstillingen skal foregå på modsatte side af Storebæltsbroen, i forhold til generalforsamlingen.

 • Ordinær generalforsamling 2024: d. 10 marts i Skødstrup (Aarhus). Se foreløbig indbydelse her.
 • Udstilling hvor præmier overækkes: d. 2 marts 2024, afholdt af Darak i Dragør

Uafhentede præmier, vil blive brugt i klubregi.

Offentliggørelse af Topkatte-listen, vil ske snarest efter indsendelses fristen. Du vil modtage skriftlig besked, hvis din kat er på listen. Listen vil ligge på Maine Coon Klubbens hjemmeside, samt kunne ses på sociale medier.

Billeder af de vindende katte, vil blive vist på hjemmesiden i Topkatte-galleriet.

Vi ønsker alle held & lykke, og ser frem til at modtage jeres tilmelding.